K.Hartwall (Suzhou) Trading Co., Ltd

Block 5, #508, No. 5 Xing Han Street
Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu Province
PR China 215021

Tel. +86 512 8718 2759